Ga naar de inhoud

Wij willen samen de wijk mooier en leefbaarder maken en deze sfeer behouden daar waar het goed is
Met bewoners en samenwerkingspartners organiseren wij activiteiten in de wijk. Zo stimuleren we dat bewoners met elkaar kennismaken, elkaar blijven ontmoeten en zich verbonden voelen met elkaar en de buurt waarin ze wonen. Op die manier versterken we de saamhorigheid en vergroten we het naoberschap.

Nieuwe initiatieven
We spelen in op al bestaande momenten zoals bijvoorbeeld burendag, maar staan ook open voor nieuwe initiatieven. We zijn betrokken bij de ideeën die ontstaan bij buurtbewoners en onze samenwerkingspartners. De bewoner neemt hierin het initiatief. Wij helpen graag mee in de organisatie en ondersteunen met andere middelen waar nodig. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.