We hebben een nieuwe website!
Ga naar de inhoud

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend moeten toewijzen. Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van jouw huurwoning past bij jouw inkomen en gezinsgrootte. De bedragen genoemd op deze pagina zijn van toepassing op het jaar 2023.

Criteria voor toewijzing
- De kale huurprijs en het huishoudinkomen moeten bij elkaar passen.
- Een seniorenwoning is bedoeld voor woningzoekenden ouder dan 55 jaar.
- Als er meer kandidaten voor een woning zijn, dan krijgt degene met de langste inschrijftijd voorrang.

* Heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de grens € 25.075
** Heeft een gezinslid de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de grens € 33.800

Het verzamelinkomen toon je aan door een inkomensverklaring of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend ('geïndexeerd’) naar 2023. De indexering voor het omrekenen van inkomens uit 2021 en 2022 naar 2023 bedraagt respectievelijk 10,02% (2021) en 8,02% (2022).

Heb je de AOW-leeftijd bereikt én heb je vermogen?

Dan kan je misschien op duurdere woningen reageren dan volgens het schema blijkt.

Hiervoor heb je minimaal het volgende vermogen nodig:
- eenpersoonshuishouden: € 127.582
- meerpersoonshuishouden: € 161.329

Heb je minimaal dit vermogen en is jouw inkomen lager dan € 25.075 (eenpersoonshuishouden) of € 33.800 (meerpersoonshuishouden) dan mag je een woning huren met een kale huurprijs tussen de € 647,19 en € 808,06.

Wil je dit? Neem contact op met een verhuurmakelaar van Woonborg.

Uitzondering voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar
Bij het passend toewijzen maken we een uitzondering voor 1-persoonshuishoudens jonger dan 23 jaar. Ben je woningzoekend en heb je een inkomen lager dan € 25.475? Dan kom je alleen in aanmerking voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 452,20.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning?
Je kunt geen sociale huurwoning huren als je:

- een eenpersoonshuishouden bent en jouw inkomen hoger is dan € 44.035
- een meerpersoonshuishouden bent en jouw inkomen hoger is dan € 48.625