Ga naar de inhoud

Vanaf begin februari inspecteert Groentotaal A. de Boer bomen
Dit doen zij in opdracht van Woonborg. Het gaat om bomen die onder de VTA-plicht vallen. Dit zijn bomen met een stamdoorsnee van in ieder geval 10 cm. 

VTA betekent Visual Tree Assessment (visuele boombeoordeling)
Boomeigenaren zijn verplicht om VTA-inspecties te laten uitvoeren. Het gaat om uw veiligheid en om de gezondheid van de boom. Bomen die ziek zien of waar veel dood hout in zit, kunnen gevaar opleveren.

Ook bomen in tuinen die onder deze verplichting vallen worden geïnspecteerd
Als het kan vanaf een afstand. Als de inspecteur toch bij u in de tuin moet komen, dan vraagt de inspecteur dit aan u. Bent u niet thuis? Dan krijgt u een brief met de vraag contact op te nemen met Woonborg.

Dus ziet u iemand van Groentotaal A. de Boer rondom uw woning lopen? Dan is dat de reden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Woonborg. Ons telefoonnummer is 0592-303600. Een e-mail sturen kan ook naar info@woonborg.nl.