Ga naar de inhoud

Vandaag – woensdag 11 oktober – zetten Esther Borstlap (Woonborg) en Arnoud Gils (Van Wijnen) hun handtekening onder de overeenkomst om 67 woningen te herstellen en te verbeteren aan de Dorth in Roden

In 2017 en 2018 zijn in verschillende wijken in Roden – waarvan het grootste deel in de wijk Roderveld - woningen beschadigd door verzakkingen. Deze beschadigingen zijn veroorzaakt door rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van gemeente Noordenveld. Het gaat in totaal om 372 woningen. Woonborg vraagt al geruime tijd om een redelijke vergoeding voor deze schade. En stelde eind 2018 gemeente Noordenveld formeel aansprakelijk.

Woonborg lijdt forse schade
De corporatie vindt het niet wenselijk dat haar huurders dupe worden van deze slepende kwestie en gaat daarom over tot herstel. Eerder herstelde de corporatie 31 woningen aan Den Dam. Deze zijn in juni 2023 opgeleverd. Woonborg vroeg toen opnieuw aandacht voor deze kwestie; de schade bedraagt inmiddels miljoenen.

De bewoner centraal
Woonborg vindt adequaat herstel vanuit het oogpunt van de huurder belangrijk. Daarbij heeft de organisatie gekeken naar het beperken van overlast door nu ook de woningen te verduurzamen. In 2022 vonden bewonersgesprekken plaats en is een aantal scenario’s voorgelegd. Met het ondertekenen van deze overeenkomst start Woonborg de werkzaamheden. De schade veroorzaakt door verzakkingen wordt hersteld. En alle woningen worden verduurzaamd naar label A+.

De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd
Elke fase betreft ongeveer 27 woningen. Dit om de overlast in de wijk te beperken. De werkzaamheden duren tot maart 2026.