Ga naar de inhoud

Ook jongeren met een beperking willen op een gegeven moment graag zelfstandig wonen. En hun eigen leven opbouwen. Fundament Haren maakt dit mogelijk onder het motto ‘normaal waar dat kan en speciaal waar dat moet’. 14 mensen in Fundament krijgen wonen en zorg. Een bestuur van ouders regelt en beheert dat allemaal waaronder de inkoop van zorg. Eind december 2023 nam Woonborg het gebouw over van Koninklijke Visio. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 18 januari maakten Woonborg, ouders/verwanten en bewoners kennis met elkaar. We kwamen niet met lege handen. Kunstenaar Robin Akudaman Bisschop geeft binnenkort kleur in het gebouw met muurschilderingen.

‘Koninklijke Visio gaf op een gegeven moment aan het pand waar onze kinderen wonen te willen verkopen. Al bij de oprichting van de stichting hadden wij als ouders al besloten voor onze kinderen een pand te willen huren. Zodoende kwamen wij via allerlei omwegen bij Koninklijke Visio terecht en werden wij in de gelegenheid gesteld, na een grondige verbouwing, het pand aan de Tussenziel te huren. Het huurcontract werd getekend in augustus 2015. Van 24 studio's werden 14 prachtige volwaardige appartementen gemaakt met een aantal algemene ruimtes waaronder een grote huiskamer en keuken. Onze kinderen wonen met veel plezier aan de Tussenziel, waar een team van de Zijlen de zorg en begeleiding levert vanuit de driehoek. Nu het pand door Woonborg is aangekocht, zijn onze kinderen verzekerd van een stabiele verhuurder. Woonborg gaf ook aan te willen investeren in onderhoud en duurzaamheid van het gebouw. Dit maakt dat het woongenot van onze kinderen nog meer verbetert’, aldus de voorzitter van de stichting Wooninitiatief Fundament Ina Lagro.

‘Fundament is een prachtige woonvorm mogelijk gemaakt door ouders. Wij werken graag mee aan betaalbare huisvesting dat zorg en wonen combineert. Met elkaar zorgen we voor een fijn thuis voor bewoners’, aldus Esther Borstlap, directeur-bestuurder Woonborg.