Ga naar de inhoud

Veel van onze huurders zijn lid van huurdersbelangenorganisatie AH WOON. AH WOON overlegt regelmatig met huurders en met bewonerscommissies om te horen wat er speelt in een buurt.

AH WOON vertegenwoordigt de belangen van hun leden richting Woonborg. Zo is AH WOON samen met Woonborg gesprekspartner met gemeenten voor het maken van prestatieafspraken.

Dat zijn afspraken over bijvoorbeeld wijkvernieuwing, leefbaarheid of huurbeleid. Wil je meer informatie over AH WOON of lid worden? Kijk op ahwoon.nl