Ga naar de inhoud

Wij betrekken onze bewoners bij de plannen die we maken en de dingen die we doen. We werken samen met andere belanghouders zoals overheden, instanties, collega-woningcorporaties en aannemers. Wij brengen partijen met elkaar in contact, dagen hen uit om mee te denken en bij te dragen aan oplossingen.

Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat wij onze onze bewoners vroeg bij ingrijpende projecten betrekken. Of het nu om woningverbetering gaat of om sloop en vervangende nieuwbouw. Het begint bij de eerste vraag: er moet iets gebeuren met deze woningen. Wat is verstandig om te doen? De bewoner kent zijn woning en de buurt het beste. Daarom gaan we meteen naar bewoners toe, organiseren bijeenkomsten, inloopmomenten of huisbezoeken om informatie uit te wisselen. Zo komen we samen tot een plan!