Ga naar de inhoud

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan van woningen, garageboxen, parkeerplekken en andere gebouwen. Huur je van Woonborg? Dan krijg je voor 1 mei bericht van ons. Daarin staat duidelijk hoe hoog de nieuwe huur is.

Ben je het niet eens met de huurverhoging?
Dan kun je soms bezwaar maken. Hiervoor gebruik je een formulier van de Huurcommissie. Dit formulier kun je downloaden op www.huurcommissie.nl. Daar lees je ook wanneer je bezwaar kunt maken. Want soms heeft bezwaar maken geen zin. Jouw bezwaar moet voor 1 juli bij ons binnen zijn. 

Klik hier voor meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2024.

Meer achtergrondinformatie

Hier vind je antwoord op vragen.

Ja, dat mag. De overheid heeft bepaald dat je dan vanaf 1 juli 2024 wel weer een huurverhoging mag krijgen. Dat komt doordat de lonen en uitkeringen van de meeste mensen omhoog zijn gegaan. Ook is de huurtoeslag per 1 januari omhoog gegaan.

Is jouw inkomen na 2021 gedaald en heb je nog niet eerder huurverlaging gehad? Dan kan je huurverlaging aanvragen. Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • Je woonde op 1 maart 2023 in het huis waar je nu woont.
  • Je hebt nog niet eerder een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad.
  • Wanneer je de huurverlaging aanvraagt, is jouw inkomen al minimaal 6 maanden niet hoger dan 120% van het minimumloon.

Wanneer je in 2024 huurverlaging aanvraagt, gelden de inkomensgrenzen van 2024

Kijk op:

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging in 2024 voor lage inkomens? | Rijksoverheid.nl

Let op: Het verzoek tot huurverlaging moet voor 30 december 2024 bij ons binnen zijn.

  • Betaal je per automatische incasso? Dan passen wij het bedrag aan. Je hoeft niets te doen.
  • Maak je zelf de huur over? Dan moet je zelf het bedrag aanpassen.

Komt jouw huur door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens? Dan houd je recht op huurtoeslag als je in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Natuurlijk geldt altijd dat je moet voldoen aan alle voorwaarden voor huurtoeslag.

Wij geven de nieuwe huurprijs van jouw woning door aan de Belastingdienst. Wel ben je er zelf verantwoordelijk voor dat jouw juiste gegevens bekend zijn bij de Belastingdienst. Ga naar www.mijntoeslagen.nl, log in en controleer of de aangepaste huurprijs en jouw gegevens kloppen bij de Belastingdienst.
Ontvang je door een wijziging van jouw (huishoud)inkomen teveel huurtoeslag? Dan moet je dit later terugbetalen.

Ja, de huuraanpassing kan gevolgen hebben voor jouw huurtoeslag. Woonborg geeft jouw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst. Je hoeft zelf niets te doen.

Ja, sinds dit jaar past de belastingdienst jouw toeslag zo snel mogelijk aan. Hiervoor geven wij jouw huuraanpassing door aan de belastingdienst. 

Wij hebben een inkomensindicatie opgevraagd bij de Belastingdienst. We krijgen van de belastingdienst een inkomensindicatie. We weten dus alleen welke huurders meer dan € 52.753 (eenpersoonshuishouden) of
€ 61.046 (meerpersoonshuishouden) verdienen. Wij zien niet hoe hoog jouw inkomen exact is.
Het inkomen is gebaseerd op het huishoudinkomen in 2022 van alle bewoners (vanaf 23 jaar) die op dit moment op jouw adres wonen.

Ja, je kunt bezwaar maken tegen het inkomensafhankelijke deel van jouw huuraanpassing.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Het totale huishoudinkomen van alle gezinsleden is gedaald van meer dan € 52.753 (eenpersoonshuishouden) of € 61.046 (meerpersoonshuishouden) naar een inkomen onder die grens. Als deze daling in 2022 was, dan kan je ons vragen opnieuw het huishoudinkomen op jouw adres op te vragen bij de Belastingdienst. Is het gezinsinkomen in 2023 gedaald, dan moet je loonstroken van alle gezinsleden aanleveren bij Woonborg.
  • Je kan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huuraanpassing als je kan aantonen dat een lid van jouw huishouden een zorgindicatie heeft. Dat kan gaan over WVG/WMO, mantelzorg of bij blindheid. Je moet dan meer dan 10 uur verzorging per week in huis hebben.

Ja. Van de personen (van 23 jaar en ouder) die nu of op 1 juli 2024 bij jouw in wonen, wordt het inkomen over 2022 meegeteld voor de inkomensafhankelijke huuraanpassing. Van deze persoon mag verwacht worden dat die meebetaalt aan de huur.

Dit kan verschillende redenen hebben, zoals:
• Een verhuizing. Als er een nieuwe huurder in een woning komt, dan passen we de huurprijs vaak aan. De woning wordt daardoor duurder of goedkoper.
• Verschillende kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld een tweede toilet of ander energielabel.

We willen ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huren krijgen. Dat is nog niet overal het geval. Een woning met een in verhouding lagere huurprijs krijgt daarom meer huurverhoging dan dezelfde woning met een in verhouding duurdere huurprijs.

Nee. Dit is geen wettelijke reden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing. Wij wijzen jouw bezwaar dan af.