We hebben een nieuwe website!
Ga naar de inhoud

Wil je graag van woning ruilen? Het kan heel fijn zijn op deze manier een nieuw thuis te vinden. Daarom zijn we bereid mee te werken, maar wel binnen voorwaarden. Wel behouden we het recht de aanvraag alsnog af te wijzen. Houd er rekening mee dat we een nieuwe huurprijs vaststellen voor de woning afhankelijk van het huurprijsbeleid. 

Hoe gaat woningruil in zijn werk?

 1. Je zoekt zelf een andere huurder die ook wil ruilen.
 2. Heb je iemand gevonden? Lees hieronder of je aan de voorwaarden voldoet
 3. Zo ja? Vul de aanvraag woningruil in 
 4. De kandidaat verzamelt alvast de volgende documenten ter beoordeling door Woonborg:
  - verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder
  - recente inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting
  - recente loonstrook of uitkeringsspecificatie 
 5. Woonborg vraagt de documenten op bij de kandidaat. Na ontvangst van de documenten horen jullie binnen 14 dagen of we voorlopig instemmen met de woningruil 
 6. Voor we definitief akkoord gaan, vindt er een woninginspectie plaats
 7. De huidige huurder regelt zelf de overname met de kandidaat
 8. Tot slot spreken we met de kandidaat een datum voor de nieuwe huurovereenkomst en sleuteluitgifte af. De nieuwe huurovereenkomst duurt minimaal een jaar. Let op: je mag pas verhuizen als de huurovereenkomst is getekend.

Voorwaarden woningruil 

 • Beide woningen zijn sociale huurwoningen. De andere verhuurder geeft ook toestemming.
 • De huidige huurder huurt de woning al minimaal één jaar.
 • Zowel de huidige huurder als de kandidaat hebben geen huurachterstand (gehad).
 • Het inkomen van de kandidaat is passend bij de huurprijs van de woning. Net als de samenstelling van het huishouden.
 • De woning staat niet op de planning om te verkopen, slopen of (grootschalig) te renoveren.
 • De kandidaat heeft een goede reden om deze woning te huren. Bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding, mantelzorg, woon-werkafstand, woont nu in een te grote woning. 
 • De kandidaat staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuiskompas of WoningNet.